О нас

עלינו

About us (English)
Apie mus (Lietuva)
Chi siamo (Italiano)
Qui sommes-nous? (Francais)

שמי אליונה פולין (לענה), כבר שנים רבות שאני שומרת על האמונה החמה עבורכם. כל שנה חשבתי שהינה,
הגיעה הזמן לספר את האמת, להחזיר לבני האדם את אמונתם, אך בכל פעם האדמה עדיין לא הרשתה לי.

ב- 6 לאפריל 2019, אמרה האדמה שהגיע הזמן לדבר. מאד משמחת אותי העובדה, שכל מי שנכנס לאתר הזה
מצא את האמונה. הרי האמונה היא אחת עבור כולם, אין לה לא דת ולא לאום.

כאן, באתר הזה, אני לא אדבר על תיאורית בריאת העולם והאדם, ולא אדבר על נביאי העבר, אני אדבר רק על
עובדות, דברים שתוכלו לבדוק את אמינותם.

אני לא זאת שבאה להציל את כולם ממשהו.

תפקידי הוא להעביר אליכם את הידע שאני נושאת והידע הזה הוא לא על מישהו אלא עליכם.

תחשבו על זה, אתם לא יודעים מאיפה באתם ולאן מועדות פניכם, וכל דת או אמונה מסבירים את הנושאים האלו
בצורה שונה.

אני לא אכפה עליכם רעיונות של מישהו ולא אקריא לכם ספרי קודש, אני אעזור לכם להיזכר במשהו שאתם כבר
יודעים. הידע הזה קיים בתוככם.

אנחנו באנו כדי לחיות. יש כל כך הרבה משמעות במילה הזאת. אך מסתבר שגם את זה כולם שכחו ובמקום חיות התחילו לסבול ולקבל על עצמם את רוע הגזירה.

הגעתי לאדמה עם הניסיון הרב שלי, אך רק בגלגול הזה אני מוכנה למסור לכם את המפתחות לעצמכם. האמונה
חזרה!

בואו נתעורר!

Крашение

Обряд Крашение

?איך להתחיל לחיות

Молитвы и их особенности