articles
День Зачатия
מאמרים

יום ההתעברות — 7 ליולי

— גלגל הזמן —

בערך מ- 20 ליוני עד 7 ליולי אלו הם הימים הנקראים בגלגל הזמן «ימי טבילה». אלו הם הימים בהם השמש טובלת במים. בטבע, שמש בתוך המים, מסמל אנרגטית יחסי אישות בין גבר לאיש, לכן זהו זמן התעברות. אתם יכולים להבחין בכך אם תסתכלו על העצים ותראו התחלה של פירות עתידיים או בשלים.

בשפת האם החג הזה נקרא טבילת איוון. זהו חג אהוב ולכן גם יוצא להזכיר אותו לעתים קרובות במפגשים. כולם אוהבים את החג הזה.

בימי הטבילה אנחנו שולחים אל המים כתרי פרחים. הכתר מסמל את השמש, ובתקופות מסוימות היו שמים באמצע הכתר, על המים, נר דולק, דבר המסמל שמש.

ימים אלו טובים להתחלת פרויקטים חדשים, מטרות חדשות ורעיונות חדשים.

אם נאמנה, אליונה פולין (לענה)

להשאיר תגובה


Нет комментариев