ספר חדוה

פרק 4. הפניה לאנושות. תשמחו

«תשמחו! הרי שמחה ניתנת מהשמים!
תשמחו! הרי מקבלת אדמה את השמחה!
תשמחו! הרי כח אדיר היא שמחה.

ויתמלאו נשמותיכם שמחה וידחה הרוע. הרי שמחה יודע, לא מתחבר לרוע. תדחו כל רוע בכל מסווה. הרי אמת היא אחת והיא שמחה.

שמחה — נותנת חדוה, אור מקור, אז למה שלא תפתחו לאור המקור, האין אתם חיים תחת שמים, האין אתם מתהלכים על האדמה, ולמה לכם לחפש רוע ועוני וסבל, תחת חסותם של אלים כועסים, אלים שאתם בראתם, הרי כל שמחה שלכם נמסרה לרוע וכוונה שלכם טיפחה את הרוע. חסכתם מילדיכם אתם את השמחה. תזרקו את הרוע מהגוף מהבית מקרוביכם ותדעו שמחה ותעבירו שמחה זו לאחרים. זו האמת מלאה בשמחה, תדעו את האמת אחת ויחידה.»

אולי תוהבו גם

להשאיר תגובה


Нет комментариев