מאמרים

כוחה של התפילה הפרבוסלאבית

התפילה הפרבוסלאבית, זוהי תפילה המהללת את דרכי רא — ניתן לשמוע את זה בתוך גוף המילה עצמה: ‘פ’ (זוהי אות תחילית המילה ‘פוטיום’ שמשמעותה ברוסית, בדרך של), ‘רא’ — זרמי מאורות השמיים, ‘סלאבית’, ברוסית משמעותו להלל.
אז מהי הדרך הזו, של רא? רא- זוהי הברה בשפה הרוסית, שמסמנת את זרמיו האנרגטיים של המאור הגדול — השמש. מה היא בעצם דרכו של רא?

העניין הוא, שזרמי רא, בדרכם אלינו, עוברים דרך כל כוכבי הלכת הנמצאים במערכת השמש שלנו. תוך כדי המגע איתם, קרני השמש מקבלים מאותם הכוכבים זרמים אנרגטיים הייחודיים להם. בסופו של מסלול, כל הללו מצטרפים לזרם אחד שנכנס דרך הקודקוד, אל תוך ראשו של האדם ומקנה לשכל שלו בינה.

כך שבעצם, אנו מהללים בדיוק את הדרך הספציפית הזו, שהופכת אותי ואתכם לבעלי בינה. כפי שאתם רואים, הכל כאן טבעי מוגדרת והשפה הרוסית לא הסתירה מאתנו את האמת הזו.

איזו היא תפילה פרבוסלאבית? היא זו — בהתאמה — שמהללת את הדרך הזו של רא.

הנה דוגמה לתפילה פרבוסלאבית:

«מהלל אני את אורה של השמש, כי את האדמה היא מאירה ועליה שומרת.
מהלל אני את השמיים העצומים, בהם כוח המאורות,
והקרניים שלכם יאירו אור בחיי.
מהלל אני את השמיים ואת המאורות העצומים.
אמת לאמיתה היא!»

תקראו את המילים הללו מתוך הנשמה. הילול דרכיו של רא מדהימה ומבורכת בעבור כל אחד מאתנו.

הנה לכם תפילה פראבוסלאבית אמתית ומדהימה, וכמובן האמונה הפראבוסלאבית, הרי שדווקא האמונה הפראבוסלאבית — זהו הילול דרכי רא, תוך ידיעתם והבנתם.

כך שכולנו, אתם ואני כאחד, פראבוסלאביים. מכוון שכולנו חיים תחת אותם השמיים, אל תשכחו לשבח ולהלל אותם ואל תחליפו את האמונה הפראבוסלאבית האדירה בדתות, כי לא קיים דבר כזה דתות פראבוסלאביות. הדתות לא יהללו את דרכו של רא, יש להן משימה אחרת, דת בלטינית משמעותה לקשור. והמילה אמונה משמעותה ברוסית, ידיעת דרכיו של רא. אנחנו צריכים לדעת הכל על השמיים, כי הם שנותנים לנו אור ובכך האמת.

אולי תוהבו גם

להשאיר תגובה


Нет комментариев