פסוקים

איה — תקווה

«מאמין/ה אני שיום יבוא מחר, שכל יום חדש יביא איתו ברכה. מאמין/ה אני תקווה בי, מודה אני ללילה וליום. מוגן/ת תחת תקוותי מכבד/ת אני את החיים. זו האמת!»


יש לקראו 9 פעמים.

מדליקים נר (לא ממקום דתי), הנר צריך לדלוק עד שהוא יגמר.

כדאי לפתוח את הידיים כסימן לאמון בעולם.

אולי תוהבו גם

להשאיר תגובה


Нет комментариев