סורות

סורה על הנביאים

אומרת לכם אני, כדי שאתם תשמעו אותי. אם יאמר לכן מישהו «תהרוג את הכופר», אז מי שאמר זאת, הוא שקרן, שאינו מכיר את עצמו או את האמת, כי אין כופרים, האמונה היא אחת ורצח של מי שטרם גילה את האמונה, זהו רוע ולא שמחה. אם אומר לכם מישהו, אם בעצמו או אם מדפי כתביו, שישנן אמונות אחרות, שהשמש והירח יסולקו אל התהום, שיישרף החוטא בגיהינום, שדורש האל רצח או עבודה בעבורו, אם תראו או תשמעו כזה, אל תסגרו את אוזניכם ואל תעצמו עיניכם, אלא תכחישו בכל גופכם, בכל נשמתכם רוע שכזה.

כי לא דברי נבואה ולא דברי קדושה אלה, אלא נושאי שנאה, חוטפי אדם לעבדות. האמת אחת היא ואין לה יריבים, לכן אינה דורשת היא רציחות, ככל שייקראו הן, גם אם קורבנות, האמת אינה דורשת עבדות, לכן אינה קוראת לאף אדם עבדה ואין לאמת חטא, כי בשושלת האדם *קון מוטבע, הרשום בכל אדם.

לכן, אל תקראו את הכתובים, שבהם רשום רוע והוא נקרא בהם אור, תשללו שורות אלו, שייעלמו מעל פני האדמה. אל תאמינו למי שרוצה לכבול אתכם בכבלי רוע ומדבר על אמת לימודיו, שבהם מצוין איך ואת מי צריך להשמיד. עד עצם היום הזה, רק רוע נשתמר בזיכרונם של האנשים, רק שבצורתו לקדושה הוא התחפש, מלבושיו זבי דם, אלה עקבות העינויים ורציחות של אנשים ובעלי חיים. בהמשך הזמן, תקופת הרוע תיגמר, כי הזמן מכוון את האנשים אל האמת. האמינו, האמינו במה שניראה וגלוי וברור לכם.

*קון = זוהי מערכת חוקי מוסר פנימית. המילה עצמה בשפה הרוסית.

אולי תוהבו גם

להשאיר תגובה


Нет комментариев