סורות

סורה על הדרך

אמת היא, שאנו מגיעים לפני האדמה, ללכת בדרך שלנו, אבל את הדרך הזו לעיתים קרובות לא מכירים. מכאן שאנו מחפשים סימני דרך בספרים שונים, אך רק משוטטים מבלי לראות את האור.

אומרת לכם אני, את הדרך שלכם, לא סימני הדרך שעושים אותה לנכונה, אלא רק הנשמה שלכם שרואה ויודעת הכל, וסיומת הדרך שלכם היא לא הגוף הזה שניתן לכם כעת. בידכם השמאלית נמצא העבר, בידכם הימנית העתיד, תצמידו את שתי ידיכם על החזה, בהיותכם בשמחה ונשמתכם תענה לכם.

בדרך שלכם, תעזרו לאלה שיבקשו את ידכם, אל תחפשו רוע, אלא תיצרו שמחה, כי בחימום העולם את עצמכם תתחממו. אל תבלבלו אנשים ואל תשטו בהם לאמיתות שקריות, כי זה שיוצר רוע, בתוך רוע מתקיים ולא ניתנת לו אפשרות לעבור את דרכו, לכן אין לו חיים ואין לו שמחה מהיוולדות מחדש, ברשתות רוע תלחם על עצמה נשמתו.

אולי תוהבו גם

להשאיר תגובה


Нет комментариев