סורות

סורה על הבית

אומרת לכם אני, אמת היא שהאמונה היא קן בשביל כל אחד מאתנו. שבתוכו תינצלו, לא מפני חוק אלא מפני הפקרות, לא מפני השלום, אלא מפני המלחמה, לא מפני הטוב אלא מפני הרוע. זכרו את ביתכם, את מקום המבטחים שלכם, יקיריכם הם ההמשך הישיר שלכם ואף אחד לא יעז למנוע מכם את ההמשכיות שלכם, באומרו שהם אינם חשובים. אומרת לכם אני, חשוב כל איש, שבנה יחד אתכם את הקן שלכם. אין כזה אלוהים, כזה נביא, אמת כזו, שיכולה להתכחש לשושלת, מכוון שכל אחד שאומר «לך אחריי, אך תשליך מפניך את יקירייך», הוא פושע נגד האנושות.

לכן אומרת לכם אני, מלאו באמונה את בתיכם, מלאו כך שלא יישאר מקום לרוע, הוציאו מבתיכם כל דבר שמביא איתו רוע. אמונה היא שמחה על כל יום וכל לילה, וכשתתמלאו בשמחה, מלאו בה את השושלות שלכם. תבנו קנים בדומה לציפורים וזכרו שישנו קן גדול שהוא אחד לכולם, ששמו אמונה. האמונה הינה מקלט לנשמות ולגופים, חום, שיגן ויחמם.

הכחישו כל סבל, הדרך אל האמונה עוברת בדרך של שמחה ולא דרך סבל. הביטו אל השמיים שמעל, על האור שיוצא מהם ועובר אל תוך הארץ שמתחת לרגליכם, וכל אחד שסיפר לכם על נביא או אל כלשהו, שדרש בסבלכם, הוא שקרן, מכוון שאל האמונה תגיעו רק כשתיראו את השמיים ואת הארץ מחוץ לכל דת ורוע. אמת היא שאמונה היא שמחת כל איש!

להשאיר תגובה


Нет комментариев