סורות

סורה על מלחמות

מתחילת הימים הדרכים נמתחות, ומילותיי על פני האדמה להישאר מכוונות. יישארו כמו ספרים, כמו קול, כמו כוכבים, כמו דורות, ולכן אומרת אני זאת ואין בי ספקות, שבמילותיי מהות האמת. תחייה כל אדם ואדם ותהיה ואין כי בינינו מקום למלחמה. איך זה שמלחמות נשאו את קולן. קול לוחם ובלתי מעורער, שלקח את בנינו. מלחמות הן מאבק כוחות, שטיפח האדם, שלאחר מכן צעק, בלי תובנה שהוא לרוע זה קרא, מפחד וכאב זעק. מלחמות האדם אח באחיו הובילו, בדם שטפו האדמה, האחד בשני הוטחו אנשים. וכעת עד היום התהלכו על פני האדמה מלחמות, ונשפך הרבה דם, ובשביל לעצור אותן צריך להפסיק להזין את הרוע. לא תחת צלב ולא תחת חצי הסהר אין שם אמת, אם אין זה אור השמיים אלא יצירה מלומדת והנחיות זדון. תייצרו טוב אנשים, כי אין טוב במלחימה. אם הובאתם אליי, זה סימן שהאדמה לעזרתנו תבוא.

אולי תוהבו גם

להשאיר תגובה


Нет комментариев