מאמרים

איך האדם איבד את עצמו

במשך שנים רבות השרישו לאדם את חוסר הערך שלו. החובה הישירה והעיקרית שלו הייתה לעשות כמו שכולם עושים, בהתאם להכתבת המערכת.

גן, בית הספר, מכללה, עבודה, פנסיה וסוף הסיפור. איפה במערכת הזו יש התייחסות לייחודיות ולרצונות האישיים של האדם. משך הלימודים זהה לכולם — לטיפש ולחכם — המערכת לא רואה את זה. אין צורך בעבדים חכמים. בתוך מערכת מובנית, ישנו גם רישום של היסטוריית האנושות, של חובת מסירת החיים בשביל המדינה — כי אחרת אתה הופך לבוגד במדינה שלך. רשום באיזו דת להאמין ובמה אסור להאמין. המערכת מכתיבה את אופן החשיבה של האנשים בה בצורה כה צפופה, שהוא כבר לא מסוגל לחשוב באופן

שונה. וכל צורת חשיבה אחרת, מתקבל בגנאי ונחשב מסוכן.

ערכיו הבסיסיים של האדם: אהבה ובריאות, זזו אחורנית, אין לו זמן להתעסק בהם, הוא צריך לעבוד בשביל המדינה או ללמוד. על כסף אני בכלל לא מדברת, כי להיות עשיר נחשב כלא יפה ולא טוב. בפורמט חיים כזה מעבירה את חייה רוב אוכלוסייה. אז בואו נמצא את עצמינו?

אתם נולדתם, לא כדי לסבול כפי שמכתיבה לכם מערכת הדת — שהומצאה על ידי אנשים, במטרה לשלוט — אתם נולדתם לחיות.
לחיות — זה ליצור, כל דבר שתרצו. לחיות — זה לא למוד למען המולדת, אלא ליצור למענה. לחיות — זה על אהבה, בריאות וכסף. אבל איך? אם אין שום דבר מזה? כיצד למצוא את מה ששייך לכם, כזכות, מעצם לידתם על פני כדור הארץ, את זה מלמדת האמונה.

היא תפתח בפניכם ידע שאפילו לא חשדתם על קיומו. ושוב פעם! אין שום דבר משותף בין אמונה לדת. תחקרו את האתר ביסודיות ותבינו למה אני מתכוונת.

להשאיר תגובה


Нет комментариев