מאמרים

הצטרפות אל אלוהים

הצטרפות אמיתית וכנה אל אלוהים יכולה להתרחש רק דרך התגלות. כשהאל נגלה בתוכך, אתה עצמך הוא אותו האל. בשביל אנשים ששנים תקועים בביצת הדתות, אלוהים — זוהי הוויה חיצונית, מישהו שמעניש או מציל.

הנשמות שלנו, בירידתן, הופיעו על פני האדמה בגוף אנושי, בשביל לצבור ניסיון אלוהי. אלוהים — זה בעצם אנחנו, לייתר דיוק הנשמה שלנו היא אלוהים, את הגוף הפיזי היא הלבישה על עצמה בשביל לצבור באמצעותו ניסיון. רמתן של נשמות, הוא כמובן שונה ולעיתים
קרובות האדם מתכחש לאל שבתוך עצמו לטובת ישות דתית חיצונית.

האלים השונים מתקשרים בינם לבין עצמם, כך גם האנשים מכירים אחד את השני, תוך יצירת חוויות. חוויה — זוהי הוויה משותפת. אנשים מתקשרים גם עם אלה שנמצאים במעטפת של חיות וציפורים, ישנם מעטים שיודעים לתקשר גם עם אלים שאין להם מעטפת או ביטוי פיזי
(אני מתייחסת כאן למתקשרים ויודעי דבר), כמובן שלא מדובר כאן על אל דתי.

רמות האלוהיות מגוונות מאוד, לכן אנחנו כה שונים ואלה שהתכחשו לעצמם, אלה שאין בהם יותר אלוהים ועבדותם היא כעת נצחית, רמתם היא גופנית בלבד. במקרה שלהם, הגוף יירקב וייתפרק והנשמה — היא כעת עבד בדת, כלוא בכלוב ותו לא.
המשימה שלנו היא ללמוד את עצמינו, את הנשמה שלנו, כדי לשרת אותה נאמנה. לשרת בגופינו, כי הרי הגוף הוא המקדש של הנשמה.

אולי תוהבו גם

להשאיר תגובה


Нет комментариев