מאמרים

שמחת החיים

ניתן לזהות בקלות בתוך מילה זו. בתרגום חזרה לעברית נקבל שמשמעותה, ‘לתת זרמי רא’. נותנים לכם ואתם מקבלים. איך? תיכף אספר.

תמתחו את ידיכם מעלה, אל השמיים, הסתכלו על השמיים ותגידו:

«השמיים את האדמה מכסים, מכל רוע עליה מגנים,
את דרכי האנשים מכוונים ואותי מברכים. אמת היא!»

— יש לחזור על מילים אלה 12 פעמים ולאחר מכן לשלוח נשיקה באויר, אל השמיים.

חשוב לזכור, שלקרובי המשפחה שנפטרו גם צריך לעזור. לעזרתם של הנפטרים יש את «הסרת צלב הסבל מהשושלת».

להשאיר תגובה


Нет комментариев