תפילות למתים

תפילה על מי שרק נפטר

הנשמה, בעזיבתה את גוף האדם, משאירה אותו ללא נשימה. רק אדם שמת יכול להיקרא גם מנוח, מכוון שהוא כאילו נמצא עדיין שרוי בשינה.

בזמן זה נושאים אנו תפילה כזו:

— יש לחזור על התפילה 9 או 40 פעמים.

«ויואר מקור המוצא בדרכה של נשמת (שם) ותתקדם הנשמה של (שם) אל מקור המוצא. ואנחנו נספיד עליה ונלך ולכבודה נעשה מעשים. אמת היא.»

אולי תוהבו גם

להשאיר תגובה


Нет комментариев