תפילות למחיה

תפילה לאלוהים

לכל אחד בוודאי קרא שבמצבים הכי קשים בחיים ובסיטואציות הכי רציניות ומורכבות, הוא כבר לא קיווה לכלום, ופנה לכוח עליון לעזרה. ואז העזרה באה כאילו משום מקום. נפתרים מצבים בלתי פתירים, הפס השחור מוחלף בלבן, והחיים בכללי הופכים להרבה יותר טובים. בדרך כלל האנשים פונים לאותה ישות עליונה – אלוהים.

כל תפילה נחשבת כפנייה לאלוהים. אך בואו נעשה סדר, למי פונה מי שאינו נמצא תחת דת כלשהי.

האדם נברא משני חלקים, בזמן שבבסיסו הוא נברא מגרעין של אור אלוהי, שמאפשר לו את חיבורו למאורות השמיים ובכך את בינתו,

את דמותו יצרו אותן ישויות שבהמשך נשאו אחריות על גופו הפיזי של אותו האדם.

אותם אנו לא יכולים לראות, לכל אחד מאתנו יכולה להיות ישות שונה — שממנה החלה להתפתח השושלת שלו — לכן אנו מכנים אותם אבות אבותינו, מקימי השושלת שלנו.

על כך אכתוב בפירוט בפעם אחרת.

— לחזור על התפילה 12 פעמים.

«תתפארו אבות אבותי, אתם שיצרתם את שושלתי בתנור האדיר. תפארת זו ממני נוצרת, לשושלתי כוח נותנת, את דרכיי לחסדים מובילה וסוללת. ולתפארת השושלת! אמת היא.»

להשאיר תגובה


Нет комментариев