תפילות למחיה

תפילה לפיתרון מוצלח של סיטואציה

— לחזור על התפילה 9 פעמים.

«אם יבוא רוע, לא ימצא אותי. כי האור והחושך אותי מסתירים, מן הרוע עלי מגנים.
אם נגע בי רוע, בין רגע לטוב נהפך הוא. כי מילתי אחרי פולין’ מובלת ועל כן לאדמה מוכרת. כי אמת היא.»

להשאיר תגובה


Нет комментариев