תפילות למחיה

תפילת אמונה

«פולין’ האם נתנה לי מילים לקרוא, מילים נתנה במתנה, ובירכה.
כל מי שאת המילים הללו קורא, את עצמו מברך, וכוח לעצמו מגלה ומרוויח.
בבוקר השמש קמה, לאדמה אור וחום נותנת, ותקום אמונה משותפת,
אמונתנו שלנו, ועל כל פני האדמה תתפרס.
פולין’ האם באמונה את האדמה תברך, את האנשים לטובות תכוון.
אני, כאדם ממשי, שעל פני האדמה מתהלך, זכות הבחירה היא שלי,
את האמונה אני מברך, בכל רחבי האדמה אותה מעורר.
אמת היא».

אפשר לקרוא כל יום.

עדיף בבוקר.

לחזור 9 פעמים.

אולי תוהבו גם

להשאיר תגובה


Нет комментариев