תפילות למחיה

תפילת ברכת דרך החיים

— בתפילה זו, המונח «דרך» מתייחס לדרך החיים (הדרך שאתם עוברים במהלך החיים שלכם).

«כפי שהבוקר נפתח בזריחה,
כך מילתי בברכתה ידועה.
באורה היא את דרכיי מאירה,
את דרכי ברכתה מלווה.
אמת היא.»

— יש לחזור על התפילה 9 פעמים.
— כפי שכבר הבנתם, יש לשאת אותה בבוקר.

להשאיר תגובה


Нет комментариев