תפילות למחיה

תפילה למלאך השומר

מילת מגן נאמרת, מילת מגן ותתגשם היא.
למלאך שלי, עליי לשמור,
לדרכים מבורכות אותי לברך. אמת. אמן.

יש לקרוא בייחוד לפני יציאה אל הדרך או לפני ארוע חשוב כלשהו.

להשאיר תגובה


Нет комментариев