ספר האם

אמאל’ה מצילת הנשמה

אמאל’ה נישקה את ילדה, מפני צרות על ילדה הגנה, ומילים כאלה לחשה.
«את, נשמה שלי בהירה,
את, נשמה שלי שמש ברורה,
הישמרי מכל רוע,
הישמרי ואל אימך היצמדי.»
והנשמה לאמה ניצמדה, מצרות שונות נשמרה.
אמאל’ה מצילת הנשמה, שומרת נשמת ילדה הקטן.

אולי תוהבו גם

להשאיר תגובה


Нет комментариев