ספר האם

במסורות של כל עמי העולם מדור אל דור הועבר ספר האם, מאוחר יותר, לאחר השמדת הספר, מכוון שהאמהות איבדה את כוחה וערכה, הדים של ההוויות השונות של האם נשארו נעולות בתוך דמויות שונות של אם האל. לאמיתו של עניין, דמויות אלו צויירו כבר היו עם תוספת של חותם הסבל עליהן. אני, אלונה פולין’, מחזירה לכם את ספר האם, תשמרו עליו. קריאת שורות מתוך ספר האם משנה את חיי ילדיכם לטובה. את המלל יש להעתיק בהכרח רק ידנית.