תפילות למחיה

תפילת הגנה

תפילה עוצמתית כמו זו, נגד מצוקות וצרות, מכונה גם – קמיע.להלן מילותיה:

«אם העולם, מילים אלו אמרה, ואני עליהן חזרתי. תחת כנפיה את האנשים מכל רוע הסתירה, אם העולם. אמת.»

— לחזור 9 פעמים.

— אפשר לקרוא כל יום

אולי תוהבו גם

להשאיר תגובה


Нет комментариев