День Небесных Сил
מאמרים

יום הכח השמימי — 21 לנובמבר

— גלגל הזמן —

גלגל הזמן היסתובב ואנו מרגישים את קרבת האבות שלנו. בלילות אנו חולמים חלומות עמוקים, וחושך מכסה את הרחובות. זהו זמן של כוחות שמימיים, הכוחות שמלווים אותנו במצב הנפשי המיוחד הזה — המלאכים המשפחתיים שלנו. תדליקו נרות, תפנו אליהם. בלילות השקטים, הזמן מחבר בין העבר, ההווה והעתיד, את אבוא המשפחה, אותכם ואת צאצאים שלכם.

אם נאמנה, אליונה פולין (לענה)

אולי תוהבו גם

להשאיר תגובה


Нет комментариев