Стихии в жизни человека
מאמרים

יסודות הטבע בחיים של האדם

בואו נבין את משמעות יסודות הטבע בחיים של האדם.

אם נסתכל על להבה של נר דולק נהיה שלווים יותר, נרגיש חום ונוחות. האש מחממת אותנו גם מבחוץ וגם מבפנים. יסוד האש מחמם את גופנו, כך כבד הוא המגביל של אח (כבשן) והלב הוא הלהבה של האש. יחד עם זאת, אש מביאה שריפות, יכולה להיות מסוכנת, לכן אנחנו מפחדים מאש. אם זוהי אותו אש, איך יכול להיות שהיא שונה כל כך? חמים ונעים יחד עם זאת מסוכנת וחסרת רחמים?

אם לא אני היתי כותבת את הכתבה, השאלה היתה נשאלת כשאלה רטורית. האש היא לא אותה אש ואנחנו מדברים על מינים שונים של האש. כמו למשל שיש מין בן אדם הכולל בתוכו מינים רבים של בני האדם, נכון? אותו סיפור גם עם אש.

כמו שכבר ניחשתם נכון, גם יסודות המים, הרוח והאדמה, אינם יוצאים מהכלל.

המים מיוצגים בגוף האדם על ידי הדם והלימפה, רוח — זו הנשימה שלנו, והגוף — זוהי האדמה.

הרמוניית היסודות מייצרת רטט מיוחד של הגוף, הנקרא נימה. בני האדם הרגילים אינם רואים ואינם שומעים אותה. לנימה יש צבע, והיא מעצבת סוג של הילה (פקעת) מסביב לגוף האדם.

הרמוניית היסודות בגוף אינה אפשרית ללא ניהול נכון, תבונת האדם אחראית לניהול ההרמוניה של היסודות.

תבונה המוארת על ידי אור השמש שירד אל הארץ הקשורה ישירות לגוף האדם מתחילה לנהל. לכן, עוד נדבר על תבונה בהמשך.

אם נאמנה, אליונה פולין (לענה)

להשאיר תגובה


Нет комментариев