articles
Нравственность
מאמרים

מוסר

בכתבה זאת אני ידבר איתכם על מה זה מוסר.
בשליל הבנה מלאה חייבים לפרש מילה מסור שברוסית נשמה כמו «נרא’-ווסט-וונו-סט» («НРАВственность»),
כאשר «Н»=עם, «РА»=אור, «В»=לדעת, הסוף של מילה זה משמעותו זה סיבתיות. מקבלים שעם שיודע אור העם מוסרי. וכמובן אנשים מסורתיים רק אנשים אלה שמאמינים. כך שיכנעו אותנו !
אבל בעיה בזה שאנשים מאמינים הם אנשים באמונה ולא בדת, הבדל (ברוסית הבדל זה «ראזניצה»»РАЗница») , הבדל גדול. באף דת לא מספרים (=»РАЗсказывает») על אור, על אנרגיה מקורית «רא» והשפעתה בעולם, דווקה (=»קאק ראז»=»как РАЗ») דתות מלמדים לשרת ולהשתכבות לאל או אלים דתיים.
מסור זהו מנגנון לשליטה אצמית של בן אדם שומרת ממעשים שהורסים את ירושה של דורות.
אמונה יחזיר מסור, ואיתה יקומו לתפארת דורותינו !
אליונה פולין (פילין ברוסית לענה)

להשאיר תגובה


Нет комментариев